Thông tin báo trí

Các văn bản pháp luật hải quan

Các văn bản pháp luật hải quan

Các văn bản pháp luật hải quanTìm hiểu về pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm với những người làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.Việc đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục … Đọc Thêm